Mer’ end bare skole

Vikasku er en dagskole for børn og unge, der af den ene eller anden grund ikke kan håndtere at være i folkeskolen. Vi er et helhedstilbud, der omfatter familiebehandling, og inddrager alle aktører, der har betydning for barnet eller den unges liv. Vores motto er: Sammen kan vi gøre en forskel.

Forældre er eksperter i deres egne børn, og vi har stor erfaring med at støtte familier i at skabe forandringer og se nye muligheder. Vi har siden 1983 arbejdet med børn, unge og familier, der har psyko-sociale vanskeligheder og med elever, der har autismespektrumforstyrrelser, ADHD, andre personlige udviklingsforstyrrelser og skolefobi.

Vores helhedsorienterede tilbud omfatter blandt andet:

  • Fleksible og individuelle tilbud målrettet det enkelte barn og familien
  • At forældrene kan være med i skoledagen for at arbejde med fælles indsats overfor barnet
  • Arbejde med flerfamiliegrupper, forældrenetværk og andre aktiviteter på tværs af familierne
  • Døgntelefon og udrykning i akutsituationer
  • Tilknyttede familieterapeuter, psykolog og psykiatrisk konsulent

Vi modner elever til inklusion i folkeskolen

Sommeren 2015 oprettede vi en klasse med overskriften En bro ind i folkeskolen. Den er for 0. og 1.klasses elever, der har brug for ekstra støtte til skoleparathed . I denne klasse arbejder vi målrettet på, at eleverne skal inkluderes i folkeskolen i løbet af et til to år.

Derudover er vi i færd med at udvikle et skoleloop-projekt, hvor eleven går et par dage om ugen i sin oprindelige skoleklasse og resten af ugen på Vikasku. Idéen er, at eleven i sidste ende ikke skal visiteres til en dagskole, men kan fortsætte i sin egen klasse.

"

I har hjulpet mig med at se anderledes på livet ude i den virkelige verden

- Maria (færdig med grundforløb som maler)